Leksaken är en viktig del för många personer och för många barn är det den där leksaken som hjälper dem att utveckla viktiga sociala delar. Att leka är något som man inte slutar med i första taget heller och det är genom lek som sinnet utvecklas och uppfinningsrikedomen får sig lite träning för varje lek som skapas. Kreativitet och nyskaparglädje är attribut som efterfrågas hos vuxna och det är helt klart en form av lek. Därför bör leksaksköpen vara viktiga och något som ska ta tid.

lekande barn

När barn leker så utvecklas flera sinnen och sociala sidor som sitter i den mer pedagogiska delen av hjärnan. Det är genom lek, både med och utan leksaker som barnens fantasi får löpa amok och uppfinna situationer, händelser, personer och relationer. Ett barn måste inte leka med en docka för att lära sig att vara ömtålig, visa medkänsla och kärleksfullt beteende men det är helt klart med en docka som de har en viss referensram. Leta efter den perfekta presenten till barnet här http://www.presenttips.se/.

Pedagogisk lek ger sociala färdigheter

Pedagogik är läran om utbildning och då främst när man talar om barn. Pedagogik är ett sätt att lära ut och i läran hos barn handlar det helt enkelt mycket om socialt beteende. Det är i form av fostran som vi överför de sociala koderna, något som många pedagoger gör genom lek.  Det man gör då är att man skapar situationer i leken som barnet måste handskas med och genom den leken så kan man som vuxen se hur barnets sociala karta ser ut. Det är inte helt ovanligt att man kan få otydliga resultat då ett barns beteende kan skifta från dag till dag. Genom primär socialisation kan man följa utvecklingsmönstret för barnet upp till tonåren, val av kompisar, beteende i klassrum och så vidare. Leksaken spelar här en viktig roll då den följer barnet genom hela livet, från tidig start till vuxet liv, därför kan det vara smart att börja livet med en pedagogisk leksak.