Att flytta hemifrån första gången innebär idag en mängd olika utmaningar, särskilt för den som vill bo i någon av Sveriges storstadsregioner. Du som har barn i Stockholm funderar förmodligen på hur du bäst kan hjälpa din avkomma att få en bra start på vuxenlivet, särskilt när det handlar om bostadsfrågan. I den här artikeln får du några tips som kan underlätta.

Det är ofta svårt för unga människor att hitta sin första bostad nuförtiden, framför allt i storstadsregioner som Stockholm. I regel krävs det åtminstone några år i en bostadskö innan ditt barn får gå på den första visningen, oavsett vilket område det rör sig om. Sedan kommer själva flytten med allt vad den innebär i praktiska besvär. Inte minst kan det vara bra att ta hjälp av en flyttfirma i Stockholm för hjälp med själva flytten.

Långsiktigt sparande

En av de klokaste sakerna föräldrar kan göra för sitt barn är att tidigt börja spara pengar som blir tillgängliga för barnet när detta har nått vuxen ålder. Det gäller oavsett om pengarna ska användas till en bostad eller inte, men kanske framför allt när det gäller bostad. Dock får du vara beredd på att det kostar, särskilt om det är så att ni lägger undan pengar till en kontantinsats. Enligt beräkningar utförda på senare år behöver en familj i Stockholm lägga undan nästan 1800 kronor i månaden under 20 års tid för att det ska täcka en genomsnittlig kontantinsats när barnet har blivit vuxet. Det är förstås långt ifrån möjligt för alla.

Om ni vill hjälpa ert barn ekonomiskt i samband med en flytt är det särskilt viktigt att påpeka vikten av att ni gör upp tydliga regler. Speciellt när det handlar om såpass stora summor som det ofta gör när det handlar om en kontantinsats. Risken är annars att ni får problem med osämja senare. Det finns förstås andra sätt att hjälpa till också, sätt som både sparar pengar och är till hjälp i materiell mening:

  • Ställ ditt barn i bostadskö tidigt
  • I samband med själva flytten kan det vara värt att kika igenom det egna möbelbeståndet. Kanske finns det möbler som barnet kan få ärva redan då?
  • Bidra med pengar för att anlita en flyttfirma i Stockholm. Det blir mycket enklare och går mycket snabbare att flytta med professionell hjälp.

Skäms inte över att du vill hjälpa till

När det gäller ekonomisk hjälp åt vuxna barn skulle nog många hålla med om att det finns en poäng i att ungarna får lära sig hantera det ekonomiska på egen hand. Lika många skulle nog hålla med om att det inte finns någonting att skämmas över i att man ger sitt barn hjälp i starten av vuxenlivet. Poängen är ju faktiskt att på bästa sätt hjälpa till för att stärka förutsättningarna för barnet att leva självständigt. Det första steget mot ett självständigt liv kan ofta vara den första bostaden. Ett första stort steg in i vuxenlivet är att första gången betala en hyresräkning.